Haio en PO

Wat moeten Haio’s doen bij starten in Antwerpen?

1) administratie in orde maken

 • ordenummer als eerste stap
  inschrijving bij de Orde van Geneesheren Antwerpen: Dominique de Vos, Van Eycklei 37/2, 2018 Antwerpen of online www.ordomedic.be
 • attest van goed gedrag en zeden af te halen bij de burgerlijke stand van je gemeente
 • visum/diplomakopie afgeleverd door de universiteit
 • stageplan downloaden via www.health.fgov.be: gezondheidszorg > gezondheidszorgberoepen > huisartsen > stage > stageplan
 • attest huisartsgeneeskunde jaar 7 afgeleverd door universiteit
 • attest ECG indien van toepassing afgeleverd door de universiteit
 • opleidingsovereenkomst tussen HAIO en PO kopie
 • bewijs van inschrijving in wachtdienst: Marc Onzia, manager@havac.be
 • inschrijving in de kring HAVAC: Marc Onzia, manager@havac.be

2) alles opsturen naar FOD volksgezondheid, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel
Indien je dossier in orde is, wordt het doorgestuurd naar het RIZIV en ontvang je je RIZIV nummer

3) RIZIV nummer + contactgegevens (adres, telefoon en emailadres) + geboortedatum bezorgen aan Marc Onzia, manager@havac.be

4) Medega:
Samen met je PO neem je ook nog de procedure van Medega door (Registratie van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst )

Inloggen via https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/medega klikken op ‘toegang tot Medega’, inloggen met e-ID of token.

De artsen zullen op een pagina terecht komen waar ze hun gegevens kunnen registreren.

Welkom en een fijn, leerrijk en boeiend jaar gewenst