Huisartsenvereniging Antwerpen Centrum

Nieuwsberichten

Eerstelijnszone

Uit verschillende publicaties en bij diverse bijeenkomsten hebt u het afgelopen jaar kunnen leren dat de Vlaamse overheid de gezondheidszorg grondig gaat hervormen. Voor de eerstelijnsgezondheidszorg komt het er op neer dat de overheid ons vraagt deze te hertekenen samen…

Communicatie AZ Monica

Communicatie AZ Monica   –          De website www.azmonica.be is onze belangrijkste informatiebron naar externen toe (patiënten, zorgprofessionals, … ). Deze bevat de meest up to date informatie over de verschillende medische disciplines en het verloop van een ziekenhuisopname. –          Onze…

Zorgbedrijf: crisiszorg en overbruggingshulp.

Crisiszorg en overbruggingshulp in de eerstelijn & thuiszorg: het kan! door Stefan Van Eeckhout, Zorgstrateeg | Directie – Zorgbedrijf Antwerpen   Groeiend aantal alleenstaande, zorgbehoevende personen en ouderen We worden vandaag in de eerste lijn geconfronteerd met een groeiende groep alleenstaande, zorgbehoevende personen. Vaak hebben ze geen of een zeer beperkt netwerk rondom zich. Een klassiek PAS-toestel (personenalarm) kunnen ze bijvoorbeeld niet aanvragen wanneer ze geen 3 contactpersonen kunnen opgeven. Wanneer ze bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend ziek (bedlegerig) worden, is het voor hen vaak onmogelijk om, na het huisbezoek van de huisarts, aan geneesmiddelen en andere levensmiddelen te geraken. Nogal eens wordt dan een sociale opname in het ziekenhuis als een alternatieve of ultieme oplossing hiervoor gebruikt. Dit kan ook het geval zijn wanneer de mantelzorger acuut uitvalt door ziekte of zijn draagkracht tijdelijk verminderd is.   Spoedopname of sociale opname in het ziekenhuis: niet altijd het juiste antwoord!  Enerzijds is dit maatschappelijk onverantwoord (onnodige kosten RIZIV), anderzijds is dit zeer belastend voor de patiënt (‘medische molen ziekenhuis’ en extra kosten). Vandaag bestaan er alternatieve en maatschappelijk verantwoorde alternatieven in de stad Antwerpen.   Beter een goede buur, dan een ver familielid… Het Zorgbedrijf tracht daar waar mogelijk zoveel mogelijk een buur (buurt), een vrijwilliger of een vriend te betrekken bij de ondersteuning.  Dit zgn. ‘informeel zorgnetwerk’ zal in…

Evolutie wachtpost 2

Belangrijk: De toekomst van ‘onze’ Wachtpost.  Antwerpen–Centrum, Berchem, Linkeroever ‘Droom én werkelijkheid ..’ Op 7 oktober 2015 hebben we (Antwerpen–Centrum, Berchem, Linkeroever ) in het bijzijn van Stefan Teughels, coördinator van Wachtposten Vlaanderen, een eerste werkgroep-vergadering gehad, waarin een mogelijke…